Pôvod bullteriéra, psa nezvyčajného unikátneho vzhľadu, nájdeme v Anglicku. Jeho vznik sa datuje do polovice 19. storočia, doby najväčšieho chovateľského boomu. Pôvod: Veľká Británia, Dátum publikácie platného štandardu: 05-07-2011, Zaradenie: Teriér, FCI klasifikácia: Skupina 3 - Teriéry, Sekcia 3 - Teriéry typu bull, bez  pracovnej skúšky

Bull teriér
Bull teriér
Zdroj: Adam Simandel

Industrializácia a humanizácia spoločnosti, formuje nový pohľad na zvieratá a v roku 1824 vzniká v Anglicku prvá organizácia na ochranu zvierat pod záštitou Jej veličenstva RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals). Následne sa v roku 1835 schvaľuje zákon na ochranu domácich a športových zvierat, ktorý zakazuje zápasy s nimi (ako napr. medvedie, býčie, kohútie zápasy, zápasy psov, jazvecov atď.).

Pokračovanie je na ďalšej strane.