KCHD informuje: Zraz účastníkov je o 8:30 hod. Pri roľníckom družstvev obci Liptovská Kokava
Výcvikový deň bude zameraný na výcvik a prípravu psa pred skúškami duričov.
Každý účastník si bude môcť preskúšať psa na umelo položenej nepofarbenej stope diviaka a odvahu psa v diviačom oplôtku. Zároveň pri týchto disciplínach bude prezentovaný vodičom skúšobný poriadok , ako ho správne využívať v praxi.

Program:
8:30 hod. Zraz účastníkov
8:45 hod. Presun na poľovnícku chatu ( centrum výcvikového dňa)
9:00 hod. Raňajky
9:30 hod. Zahájenie výcvikového dňa
9:45 hod. Presun k diviačiemu oplôtku
12:30 hod. Obed
13:15 hod. Presun do revíru na umelo položene nepofarbé stopy diviaka
15:00 hod. Veterinárna prednáška
16:00 hod. Vyhodnotenie výcvikového dňa
16:30 hod. Diskusia a spoločná opekačka pri ohníku

KCHD výcvikový deň
KCHD výcvikový deň
Zdroj: KCHD


Všeobecné pokyny : Psy musia byť očkované proti besnote , psinke , parvoviróze a infekčnej hepatitíde. Nie staršie ako 1 rok a menej ako 4 týždne, pred konaním akcie . Vodič psa musí mať farbiarsky remeň a obojok . Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom alebo vodičom ,majiteľom psa ,alebo za škody ktoré vzniknú poranením , uhynutím alebo stratou psa počas výcvikového dňa Zmena programu vyhradená usporiadateľom. Výcvikový deň sa bude konať za každého počasia . Záujemcovia hláste sa na tel . 0905989933, email: [email protected] p. Strnisko 0903659935, email: [email protected] p. Bunda Uzávierka prihlášok je 26.8.2019 Účastnícky poplatok : Člen KCHD ------------------------------- : 15 Eur . Rodinný príslušník člena KCHD ----- : 8 Eur . Nečlen KCHD ---------------------------- : 20 Eur . Poplatok uhradiť do 26.8.2019 na účet KCHD. č.ú : IBAN:SK48 0900 0000 0000 9328 1517 Do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko , výcvikový deň. 

PROPOZÍCIE