Posledný júlový deň sa v priestoroch bažantnice Palárikovo, uskutočnil výcvikový deň poľovných plemien psov. Podujatie zorganizoval Basset klub SR v spolupráci LESY SR, Lesná správa Palárikovo a klubom chovateľov bíglov Slovenska. LESY SR, Lesná správa Palárikovo si zaslúži veľké poďakovanie za to, že umožnili v týchto priestoroch zorganizovať takéto podujatie, ktoré bolo veľkým prínosom pre každého účastníka tohto dňa. Ing. Ján Danko, vedúci lesnej správy sa osobne podujatia zúčastnil a jeho ústretovosť v každom smere by mohla ísť príkladom.

Prvú bažantnicu v lokalite dnešného Palárikova  na výmere približne 200 hektárov ako už bolo spomenuté, vybudoval gróf František Károlyi v roku  1752. V čase vzniku tu chovali takmer  100 moriek a približne 400 bažantov.  Károlyiovské zveľaďovanie bažantnice pokračovalo za jeho syna Antona  a neskôr vnuka Jozefa I., ktorý vo  vtedajšej grófskej záhrade umiestnil  400 búdok pre kvočky na liahnutie  bažantích vajíčok. Vtedy išlo o prevratnú novinku v chove bažantov. Takto  odchovanými bažantmi zazverovali  bažantnicu aj jej okolie. V práci úspešne  pokračoval gróf Ľudovít I. i jeho syn  Alojz, ktorý pôvodnú 10 650-hektárovú rozlohu bažantnice na vlastných  pozemkoch rozšíril o 2-tisíc hektárov prenajatých pozemkov s poľovným právom od obce Slovenský  Meder a malých vlastníkov pôdy.

V súčasnosti sa poľovný revír  rozprestiera takmer na 1 500 hektároch, pričom samotná bažantnica má  necelých 150 hektárov. V poľovnom  revíri možno loviť bažanty, ale aj kačice  a morky divé. Každoročne sa usporadúvajú spoločné poľovačky na bažantiu  zver s výradmi 200 až 2 500 kusov,  podľa požiadaviek poľovných hostí zo  Slovenska aj zahraničia. Čoraz častejšie  hostia prejavujú záujem o odlov srncov  a muflónov, často dosahujúcich vysokú  bodovú hodnotu. Kúpiť si možno a živú mufloniu zver, ktorá spravidla slúži na zazverovanie  iných revírov. Samozrejmou súčasťou poľovačiek je dodržiavanie poľovníckych tradícií a preukazovanie úcty ulovenej zveri.  Bohatá história zaväzuje  terajšieho správcu šíriť jej dobré meno, pokračovať v úspešnom chove bažantov i ostatnej zveri, dodržiavať tradície  a zachovávať vysokú úroveň poľovačiek.

Pozrite si našu BOHATÚ fotogalériu TU!

Výcvikový deň bol zameraný prioritne a najmä na farbiarske skúšky duričov, spomenuli sa samozrejme aj disciplíny ktoré sa absolvujú aj na farbiarskych skúškach malých plemien a lesných skúškach malých plemien. Podrobne sa prešiel skúšobný poriadok a disciplíny, ktoré ktoré sa na skúškach absolvujú. Začalo sa spoločnou prednáškou a nasledovala ,,práca,, v teréne. Ku každému psovi sa pristupovalo individuálne, vzhľadom na jeho vek a skúsenosti vodiča. Každý pes absolvoval umelo založenú stopu, správanie pri výstrele a všetko čo ku skúškam patrí. Nechýbal ani srnčí guláš a chladený melón. Je pre nás naozaj potešením, že sa tohto dňa zúčastnilo 13 psov, dvoch plemien basetov, bígle, jeden jazvečík a jeden slovenský kopov. Veľká vďaka patrí členom basset klubu, ktorí sa zhostili náročnej odbornej časti a snažili sa účastníkom vysvetliť a poradiť vo všetkom, čo bolo v ich silách a čo budú na skúškach potrebovať. Vďaka patrí každému, kto prispel a pomohol v každom smere. Vysoká úroveň, pripravenosť psov a dobrá nálada priniesla svoje ovocie a to také, že výsledok tohto dňa dopadol na výbornú.

Tešíme sa na ďalší ročník, poľovníckej kynológii zdar!