Putovný pohár Medzinárodného združenia klubu chovateľov slovenských kopovov (PP MZKCHSK) je vrcholovým podujatím plemena v štátoch, ktoré sú zastrešené Medzinárodným združením klubu chovateľov slovenských kopovov (MZKCHSK). Združenie vzniklo pri Klube chovateľov slovenských kopovov (KCHSK) na Slovensku a jeho predsedom je automaticky predseda KCHSK. V zmysle štatútu skúšky organizuje MZKCHSK v spolupráci s KCHSK s tým, že Slovensko usporiada PP MZKCHSK každé dva roky a ostatné krajiny sa v organizovaní striedajú. Putovný pohár sa posudzuje podľa skúšobného poriadku pre skúšky duričov na diviačiu zver.

.
.
Zdroj: Milan MichalovičSkúška duričov na diviačiu zver je nová skúška Slovenského poľovníckeho zväzu pre plemená VI. skupiny FCI – duriče. Môžu sa na nich zúčastniť plemená, ktorým je umožnené absolvovať skúšky duričov. Skúšobný poriadok pre túto skúšku vychádza zo skúšobného poriadku pre skúšky duričov, je tam však menej „technických disciplín“, vynechaná práca na stope a neposudzuje sa ani odvaha psa v oplôtku. Nejedného účastníka zo zahraničia totiž odrádza na skúškach duričov práca na stope, aj keď majú kvalitné jedince. Zároveň sa práca v oplôtku stáva v mnohých štátoch problematickou, keďže miestne predpisy ju neumožňujú.


Tento skúšobný poriadok sa dá použiť pre skúšky s udeľovaním čakateľstva CACT na národnej úrovni, ale aj pre skúšky s udeľovaním čakateľstva CACIT na úrovni medzinárodnej, pretože uvedenú skúšku odsúhlasila Medzinárodná kynologická federácia (FCI). Na skúškach sa nezískava poľovná upotrebiteľnosť.

Na čom pri skúške záleží? Prečítajte si na ďalšej strane.