Už tradične niekoľko rokov po sebe, basset klub Slovenskej republiky aj tento krát zorganizoval v PZ Koháryho vrch v Jelšovci, farbiarske skúšky duričov, so zadávaním titulov CACT, CCT, klubový víťaz FSD 2020 a víťaz FSD.

FSD Basset klub SR
FSD Basset klub SR
Zdroj: Marianna Rajská

Opatrenia v súvislosti COVID 19 sa nevyhli ani týmto skúškam a pre bezpečnosť každého prítomného sa klub rozhodol, že skúšky budú v komornejšej atmosfére a preto sa na nástup ráno postavilo iba osem psov, z toho tri basety, troch plemien. Ostatné psy boli plemena jazvečíky hrubosrsté, krátkosrsté aj dlhosrsté. Pripravenosť a organizácia boli opäť na perfektnej úrovni a náročný terén preveril pripravenosť každého psa.

FSD Basset klub SR
FSD Basset klub SR
Zdroj: Marianna Rajská

V konečnom hodnotení skúšky úspešne dokončili všetky psy. Z toho jeden v cene III., jeden v cene II., a ostatné psíky v I. cene. Klubovým víťazom a titul CCT a CACT získal Cyrano Blue Slovakia s vodičom Jánom Ostrolúckym, medzi basetmy na druhom mieste skončil veľký hrubosrsý vendénsky baset YEUX RÊVEURS van de Viersenhoeve (vodič, Petra Jakubčová). Medzi basetmi na tretom mieste skončil Colombo Heroica Slavica (vodič, Emil Kutiš).

FSD Basset klub SR
FSD Basset klub SR
Zdroj: Marianna Rajská

Celkovým víťazom a teda absolútnu prvú priečku obsadil jazvečík Casper z Lomca s vodičkou Michalelou Kanátovou.

FSD Basset klub SR
FSD Basset klub SR
Zdroj: Marianna Rajská

Vďaka patrí rozhodcom, Jaroslav Kýpeť a Martin Ľupták, organizátorom aj účastníkom za bezproblémový priebeh, dodržiavanie nariadení a bezpečnosti v každom smere. Nemožno nespomenúť aj mediálneho partnera časopis Poľovníctvo a rybárstvo.  Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie zase o rok. 

VIDEO