Poľovníctvo a rybárstvo bolo pri tom, tak sa na výsledky, videá a fotografie spolu pozrime.

MKS 2020
MKS 2020
Zdroj: Marianna Rajská

Aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii, keď prevažná väčšina účastníkov najmä zo zahraničia musela svoju účasť odrieknuť, sa nakoniec na Memoriáli Kolomana Slimáka predstavilo 20 účastníkov z 32 pôvodne prihlásených.

MKS 2020
MKS 2020
Zdroj: Marianna Rajská

Na memoriál možno prihlásiť stavače každého plemena a veku, zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Štartovať môže maximálne 22 stavačov, z toho maximálne 11 zo zahraničia.

MKS 2020
MKS 2020
Zdroj: Marianna Rajská

Stavače v majetku vodičov zo SR musia mať absolvované všestranné skúšky.  Napriek nie ideálnemu sobotnému počasiu sa všetci účastníci postavili ráno na nástup a plným nasadením sa pustili do ,,boja,,.

MKS 2020
MKS 2020
Zdroj: Marianna Rajská

Ráno bola prvou disciplínou  - Prinášanie líšky cez prekážku a následne sa vodiči rozdelili podľa presného plánu na disciplíny do lesa, pola, či na vodu.

Memoriál Kolomana Slimáka 2020
Memoriál Kolomana Slimáka 2020
Zdroj: Marianna Rajská

Tak ako vždy, aj tento krát sa niekomu darilo menej, niekomu viac.  Až 6  psov tentokrát na skúškach neobstálo. Päť psov skončilo v cene III., v cene druhej obstáli 4 psy (pričom ich do druhej ceny často krát posunula iba jedna limitná známka) a v cene I. skončilo memoriál 5 psov. 

Memoriál Kolomana Slimáka 2020
Memoriál Kolomana Slimáka 2020
Zdroj: Marianna Rajská

Tak vyrovnané výsledky na memoriáloch vidíme iba málo kedy, resp, možno sa ešte ani nestalo, že by  psíky ktoré skončili na mieste 1, 2, aj 3 mali rovnaký počet bodov a to 477! Víťazom sa môže stať iba jeden a tento krát to bol NKS GARITA Mervov dvor a Macháč Ľuboš MVDr. (Víťaz MKS 2020, CACT, CACIT).

Memoriál Kolomana Slimáka 2020
Memoriál Kolomana Slimáka 2020
Zdroj: Marianna Rajská

Miesto druhé si vybojoval NKS DAG od Struhy - Ruchovanský Jozef (Res.CACIT, Res.CACT, Najlepšie pole).

MKS 2020
MKS 2020
Zdroj: Marianna Rajská

Na miesto tretie sa postavil SHS Gandalf Acta Non Verba - Balogh Ladislav (CACT, Najlepší les, Najlepšia voda).

MKS 2020
MKS 2020
Zdroj: Tibor Benčič

Ďalším psom, ktorý skončil v I. cene, R-CACT bola SHS ORINA Maholánsky les, vodič Sabo Robert  a tiež NKS CARA od Struhy (vodič Cintula Anton).

Nemožno nespomenúť, že sa vrcholových kynologických podujatí zúčasťnujú stále viac aj ženy vodičky a účastníci, ktorí sa zaraďujú do tej mladšej generácie, čo je ale chválihodné. 

Cenu PaR dostali

MMS Ema z Romanova chovu - Melknerová Barbora  - Ako najmladší úspešný vodič

MKS 2020
MKS 2020
Zdroj: Marianna Rajská

a

NKS Bak Černá Olza  - Petrášová Petra - Ako najmladší účastník memoriálu.

Memoriál Kolomana Slimáka 2020
Memoriál Kolomana Slimáka 2020
Zdroj: Marianna Rajská

Výsledky TU

Bez ohľadu na výsledky, každému čo sa memoriálu zúčastnil, patrí gratulácia a zároveň držíme palce v ďalších úspech. 

MKS 2020
MKS 2020
Zdroj: Marianna Rajská

Článok o tomto ročníku Memoriálu nájdete v pripravovanom čísle Poľovníctva a rybárstva 11/2020.

Video I. - Otvorenie memoriálu I.

Video II Otvorenie memoriálu II. + príhovor p. Slimáka

Video III. - Predstavovanie účastníkov - vodičov memoriálu Kolomana Slimáka 2020

Video IV. - Organizačné usmernenia, MKS 2020 

MKS disciplíny I.

MKS disciplíny II.

MKS disciplíny III.

MKS 2020 Poďakovanie víťaza 

MKS 2020
MKS 2020
Zdroj: SPZ