Obce Divín, Veľká Ves a Tomášovce žili druhý septembrový víkend vrcholovou poľovníckou kynológiou. Poľovnícka samospráva NOVOHRADU ( OPK Lučenec a RgO SPZ Novohradu Lučenec) tu usporiadala 11. až 13. septembra jubilejný 55. ročník Memoriálu Josefa Kadleca, ktorý sa koná už od roku 1946 na počesť tohto významného kynológa, pôsobiaceho dlhé roky aj na Slovensku.

Memoriál J. Kadleca 2020
Memoriál J. Kadleca 2020
Zdroj: Tibor Benčič

Už slávnostné otvorenie tohtoročných vrcholových všestranných skúšok stavačov na nádhernom nádvorí Zichyho kaštieľa v Divíne, ktorého sa zúčastnilo mnoho významných hostí bolo predzvesťou, že organizátori podujatia, napriek tomu, že v poľovníckych revíroch, nachádzajúcich sa v oblasti Novohradu sa pri výkone práva poľovníctva používajú viac duriče a farbiare, ako stavače, nenechali nič na náhodu.

Memoriál J. Kadleca 2020
Memoriál J. Kadleca 2020
Zdroj: Tibor Benčič

Výborný výber miesta, rovnako výborná strava, organizačné zabezpečenie, prehľadný katalóg podujatia s potrebnými informáciami, maximálne dodržiavanie bezpečnostných opatrení vzhľadom na trvajúcu pandémiu korona vírusu a vysoké pracovné nasadenie členov poľovníckych združení Grúň Divín, Hubert Veľká Ves a Sedem chotárov Tomášovce, na území ktorých sa vrcholová súťaž konala, dávali tomuto podujatiu punc osobitosti. Rovnako aj skutočnosť, že Jozef Gustáv Kadlec ako zamestnanec Riaditeľstva dráh určitý čas pôsobil aj v Lučenci. Túto zaujímavú informáciu ako aj mnohé iné čriepky z histórie bohatého a kynologicky plodného života Jozefa Kadleca pripomenul v slávnostnom príhovore počas otvorenia skúšok Predseda OPK Lučenec Matúš Sarvaš.

Memoriál J. Kadleca 2020
Memoriál J. Kadleca 2020
Zdroj: Lukáš Fábry

Medaily sa rozdávali nielen na konci memoriálu ale aj na jeho slávnostnom zahájení. Prezident SPK a SPZ Tibor Lebocký, využil svoju prítomnosť a po príhovore k účastníkom podujatia odovzdal pamätné medaily prezidenta SPZ za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva pánom Ondrejovi Garajovi a Mgr. Pavlovi Drugdovi.

Memoriál J. Kadleca 2020
Memoriál J. Kadleca 2020
Zdroj: Lukáš Fábry

Na memoriáli sa skúšalo podľa medzinárodného skúšobného poriadku pre všestranné skúšky stavačov schváleného FCI a počas oboch súťažných dní výkon psíkov posudzovali renomovaní rozhodcovia: Hlavný rozhodca : Ing. Jozef Jursa, CSc, Veľké pole: Nagy Zoltán a Polakovič Vlastimil, Malé pole: Siksa Štefan, Horváth Jozef, Práca na vode: Lovecký Ján, Zahorec Pavel, Farby: Barantal Martin, Mgr., Knapp Ľuboš, Engler Ľubomír, Fik Martin, Ing., PhD. (čak.), Vlečky: Kolenič Ján, Vrábel Jozef, Drobné disciplíny: Stanovský Miroslav Ing.,CSc., Rigo Miroslav.

Memoriál J. Kadleca 2020
Memoriál J. Kadleca 2020
Zdroj: Tibor Benčič

Pokračovanie je na strane č. 2.