Pes odráža náš emocionálny stav

V tejto prelomovej štúdii vedci odhalili, že hladina stresu psov je výrazne ovplyvnená ich majiteľmi, čím sa pozornosť obrátila na nás ako na zdroj ich stresu, a nie naopak. Zdá sa, že psy sú emocionálnymi zrkadlami, ktoré odrážajú náš stres a úzkosť.

žena objímajúca psa
Zdroj: freepik

Štúdie sa zúčastnilo 58 psov vrátane 25 border kolií a 33 shetlandských ovčiakov spolu s ich výlučne ženskými majiteľkami. Výskumníci skúmali osobnosti majiteľov aj ich psov a hodnotili vlastnosti ako neuroticizmus, otvorenosť, vzrušivosť, bojazlivosť a agresivita.

Na posúdenie stresu vedci skúmali koncentráciu kortizolu v srsti psov aj ich majiteľov. Toto meranie kortizolu, ktoré sa odoberalo zo srsti v blízkosti kože, sa uskutočnilo dvakrát, raz v lete a raz v zime, pričom sa ukázalo, že úroveň stresu u psov bola v súlade s úrovňou stresu ich majiteľov. Táto synchronizácia úrovne stresu medzi rôznymi druhmi je prevratným zistením, ktoré poukazuje na zložité emocionálne prepojenie, ktoré zdieľame s našimi psami.