Mnohí z kynológov ho poznali nielen ako rozhodcu pre exteriér a výkon, ale aj ako dlhoročného riaditeľa prvých medzinárodných výstav psov na Slovensku - medzinárodných výstav v Nitre, kde až do poslednej chvíle pôsobil ako čestný riaditeľ na čele výstavného výboru. Svoje vedomosti neúnavne odovzdával svojim kynologickým žiakom ako i svojim študentom, keďže dlhé roky pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite.
Vo svojej chovateľskej stanici z Tŕnistej (predtým Hubert) odchoval množstvo exteriérovo aj pracovne kvalitných jedincov predovšetkým štandardných hrubosrstých jazvečíkov, ktorí ovplyvnili chov svojho plemena na Slovensku.
Známy bol aj ako autor publikácií o poľovníctve a kynológii. Kynologický náučný slovník a kniha Poľovné plemená psov si svojich čitateľov nájdu aj dnes. Publicistike sa intenzívne venoval aj počas svojej pedagogickej praxe.
Vo vrcholových orgánoch Slovenského poľovníckeho zväzu pôsobil od roku 1969 a niekoľko rokov v ňom zastával funkciu viceprezidenta. Bol jedným z tých, ktorí stáli pri zrode Slovenskej kynologickej jednoty.

Doc. Bakoš
Doc. Bakoš
Zdroj: Zdroj: DOG EXPO NITRA

Doc. Bakoš bol právom držiteľom snáď všetkých ocenení Slovenského poľovníckeho zväzu. Medzi najvýznamnejšie z nich patria:
• Bronzová medaila SPZ za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku
• Strieborná medaila SPZ za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku
• Zlatá medaila SPZ za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku
• Zlatý kamzík
• Medaila svätého Huberta Slovenského poľovníckeho zväzu

10.11.2013 mu bolo v Bratislave Slovenskou kynologickou jednotou udelené Čestné uznanie za rozvoj slovenskej kynológie.
Neboli to však ocenenia a uznania, ktoré z neho robili výnimočného človeka. Sú to predovšetkým publikácie a jeho pokračovatelia, ktorí aj dnes čerpajú z vedomostí a skúseností, ktoré tak rád odovzdával ďalej.
Bol a naďalej bude súčasťou organizačného tímu výstav psov Dog Expo Nitra, súčasťou slovenskej kynológie.
Česť jeho pamiatke!

Zdroj: DOG EXPO Nitra