Poľovníci protestujú, argumentujúc, že im nejde o estetické aspekty, ale že niektoré plemená by sa bez kupírovania mohli v teréne ľahšie zraniť. „Zranenie chvosta je veľmi zdĺhavé a predovšetkým bolestivé,“ upozornil Karl Walch, prezident nemeckého zväzu chovateľov poľovných psov.