O vážnosti situácie v súvislosti s Aujeszkyho chorobou poľovných psov svedčí skutočnosť, že neexistuje  účinná terapia po objavení klinických príznakov ochorenia a v súčasnosti ani bezpečná a garantovaná vakcinácia.

Nebezpečný vírus
Permanentný výskyt vírusu v populácii diviačej zveri sa zabezpečuje postupným šírením z jedinca na jedinca. Významnú úlohu zohráva schopnosť vírusu prejsť po akútnej infekcii do latentného stavu. Pri stresových situáciách akými sú napríklad aj spoločné poľovačky alebo párenie diviačej zveri, ktoré prebieha práve v období ich konania dochádza k jeho aktivácii. Tento fenomén je typický pre čeľaď herpesvírusov do ktorej patrí aj vírus Aujeszkyho choroby.

Infikovaný pes vírusom Aujeszkyho choroby
Infikovaný pes vírusom Aujeszkyho choroby
Zdroj: MVDr. Ľuboš Macháč

Ako sa môže nakaziť náš štvornohý kamarát?
K infekcii psa môže dôjsť vdýchnutím  vírusu pri priamom kontakte psa s nakazeným diviakom, ktorý vírus vylučuje kvapôčkovou infekciou, ale tiež perorálne pri strete psa s diviakom po zahryznutí do miesta, ktoré je silne potriesnené infikovanými slinami. Ochorenie môže vyvolať  kontakt s plodovými obalmi v mieste pôrodu diviačice,  nakazenie psa cez  abortované alebo uhynuté diviačatá,  infikované Aujeszkyho vírusom. K infekcii psa môže dôjsť taktiež po konzumácii infikovaného vývrhu alebo diviny, pričom najväčším rizikom sú pre psa nosohltanové sliznice, sliznice ústnej dutiny a jazyka, priedušnice, hrtan a pľúca, ale aj samčie a samičie pohlavné orgány. V konečnom dôsledku prameňom nakazenia môže byť akákoľvek časť zveriny, ktorá bola neúmyselne kontaminovaná poľovníkom pri vyvrhovaní a manipulovaní s uloveným kusom diviačej zveri. Veľmi významnou cestou prenosu je zanesenie vírusu do podkožného tkaniva a tým do celého tela cez porušenú pokožku. Môže sa jednať o zranenie spôsobené diviakom pri priamom kontakte poľovného psa. Tak sa do rany dostanú priamo sliny a s nimi i vírus.  Nákaza sa môže preniesť na psa i po kontakte s mačkou, ktorá sa nakazila konzumáciou nakazenej zveriny Aujeszkyho chorobou. U mačiek prebieha Aujeszkyho choroba netypicky za celkových klinických príznakov sprevádzaných únavou, niekedy zvracaním a intenzívnym slinením.

Pokračovanie je na 2. strane.