Názov canisterapia je kladený na nejaký pozitívny vplyv na zdravie človeka v dôsledku zapojenia sa do hry so psom. Definícia zdravia je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie stav psychickej , fyzickej a sociálnej pohody. Je nepochybné, že canisterapia je stále dôležitejšia medzi metódami psychoterapie a socioterapie. Stáva sa dokonca samozrejmosťou, že psy môžu byť prostriedkom prevencie sociálnych problémov. Vhodné programy pre voľný čas, ktoré sú založené na práci so psami alebo na činnosti dvoch partnerov – človeka a psa, sa môže stať pre deti alternatívou k takým prejavom sociálnej nezhody, ako je záškoláctvo, zneužívanie drog a trestnej činnosti mladistvých. 

Canisterapia: psia láska v praxi. Počuli ste už o nej a čo o nej viete?
Zdroj: profimedia.sk

Canisterapia môže byť použitá v liečbe alebo zmiernení psychických porúch u detí a dospelých podobným spôsobom akým je šport, muzikoterapia a arteterapia. Autistické, nekomunikativne alebo negatívne deti môžu nadviazať kontakt so svetom a stať sa aktívnymi. Hyperaktívne deti sú pokojnejšie pri činnosti so psom. Psy pozitívne ovplyvňujú mentálne zdravie človeka, fyzické a sociálne oblasti života. Terapia je vhodná ako ďalšie psychoterapeutické metódy pre prácu s pacientmi, ktorí majú problémy s komunikáciou, podporuje pocitové schopnosti, myslenie a pohyb.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: www.utulkovo.teraz.sk

Psy môžu prispieť k rozvoju motorických a komunikačných zručnosti, orientácii v priestore, môžu pomôcť zvýšiť predstavivosť, pamäťovú schopnosť a koncentráciu, vyvolávajú u človeka pozitívne emócie, rovnako ako zlepšujú sociálne zručnosti.

Canisterapia: psia láska v praxi. Počuli ste už o nej a čo o nej viete?
Zdroj: profimedia.sk

Canisterapiu môže využiť každý, kto ju potrebuje, bez ohľadu na vek či spoločenské postavenie.
Terapeutické psy, však nie sú vodiace psy, sú to asistenčné psy, ktoré pomáhajú nevidiacim, nepočujúcim a epileptikom, alebo ľuďom, ktorí sú na invalidnom vozíku.

Pes terapeut spĺňa základné povely, ako je sadni, zostaň, k nohe. Keď sa dotkne pacienta, ktorý je často veľmi citlivý, rovnako ako príkry na pohyby a náhle výkriky, zostane pokojný bez známok agresivity. Musí byť pokojný a vyrovnaný, ale čo je najdôležitejšie, miluje ľudí. Základnými predpokladmi pre dobrého asistenčného psa sú však povaha a výchova, ako samotný výcvik psa.

Canisterapia: psia láska v praxi. Počuli ste už o nej a čo o nej viete?
Zdroj: profimedia.sk

Canis terapia je vhodná predovšetkým ako doplnková pomoc, psychoterapeutická metóda v situáciách, kedy nie je možné použiť iné metódy, alebo keď sú iné metódy neúčinné. Canisterapia má vplyv na fyzický stav človeka v sekundárnej podobe, jedná sa viac o motiváciu k rehabilitácii a podporu imunity prostredníctvom psychiky.

Canisterapia: psia láska v praxi. Počuli ste už o nej a čo o nej viete?
Zdroj: profimedia.sk

Zdroj:ludsketelo.sk