Nevieme presne určiť, kedy sa konali prvé preteky so zvieratami, ale určite to bolo hlboko v minulosti. A je pravdepodobné, že ľudia si stavili na víťaza. Viac v článku od kolegov z redakcie Magazínu.

Kozí závod

Jedným z vrcholov britského športového roka sú každoročné preteky lodí v Oxforde a Cambridge. Boj medzi dvoma starobylými anglickými univerzitami sa prvýkrát uskutočnil v roku 1829 na Temži a súťažiacim fandilo takmer štvrť milióna ľudí z brehov. Menej známy, ale rovnako vzrušujúci, je Oxford Cambridge Goat Race. Každý rok sa koná na Spitalfields City Farm a môžete sledovať, ako dve kozy v univerzitných farbách súťažia v mene svojej univerzity. Keďže kozy nepatria medzi bežcov, na dráhe ich láka osoba nesúca vedro s krmivom.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.