Basset klub Slovenskej republiky,

usporiada Výcvikový deň poľovných psov  dňa 10.8.2019.

Zraz: Futbalové ihrisko (na začiatku obce), v obci Hosťovce (okr. Zlaté Moravce). Následne sa spolu presunieme na poľovnícku chatu.

Čas zrazu: 9:00 hod.

Výcvikový deň bude zameraný na prípravu psov na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti FSMP, FD, prípadne LSMP, SD

PROGRAM:

Otvorenie

Odborná prednáška – príprava psa na skúšky PUP
Teória a praktické rady pri výcviku
Praktické ukážky, možnosť absolvovať jednotlivé disciplíny
Diskusia

Pre účastníkov bude zabezpečené občerstvenie, potrebné je doniesť si farbiarsky remeň.

V prípade záujmu je potrebné prihlásiť sa cez e-mail  [email protected],  alebo tel. čísle 0903 838 151

Poľovníckej kynológii zdar!