V dňoch 15.-16 augusta 2020 SKCHČF v spolupráci s OPK Košice-okolie a KCHPS usporiadal vo Veľkej Ide Všestranné skúšky stavačov a malých plemien - 2. ročník Memoriálu Klaudiusa Lukáča. V nádhernom prostredí nádvoria kaštieľa vo Veľkej Ide v sobotu ráno akciu otvoril riaditeľ memoriálu Ing. Ľudovít Lippai.

2. ročník Memoriálu Klaudiusa Lukáča
2. ročník Memoriálu Klaudiusa Lukáča
Zdroj: archív organizátorov memoriálu

Nastúpilo 20 stavačov a 10 malých plemien. Po dvojdňovom absolvovaní jednotlivých disciplín v náročných podmienkach ale vynikajúco pripravených pracoviskách hlavný rozhodca Ing. Jozef Telepun, PhD. vyhlásil výsledky súťaže. So stavačov si najlepšie počínal pes nemeckého krátkosrstého stavača Bako Kořenice s vodičom Ladislavom Banásom so ziskom 467 b. v I.cene a titulom CACT a nalepší les, druhú priečku obsadila sučka slovenského hrubosrstého stavača ORINA Maholánsky les s vodičom Robertom Sabom so ziskom 453 b. v I.cene a titulom CACT a najrýchlejšia ohrádka a na treťom mieste skončila sučka weimarského krátkosrstého stavača FESTA Budafa s vodičom Marekom Banásom so ziskom 451 b. v I.cene a titulom CACT a najlepšie pole.

2. ročník Memoriálu Klaudiusa Lukáča.
2. ročník Memoriálu Klaudiusa Lukáča.
Zdroj: archív organizátorov memoriálu

Na Memoriál nastúpili 4 české fúzače a z nich si najlepšie počínal veterán LUC Maholánsky les s vodičom Ing. Štefanom Kolesárom na 6. mieste so ziskom 418 b. v I.cene a titulom CACT a Naj. ČF, na 9. mieste skončil Frey z Kusalova chovu s vodičom Františkom Palušom so ziskom 443 b. v III.cene a dva fúzače žiaľ neuspeli. V malých plemenách nastúpilo 10 jedincov, 2 skončili v I.cene, 2 v II.cene, 2 v III.cene a 4 neuspeli.

Tento memoriál na východe Slovenska bol perfektne pripravený nielen po stránke organizačnej, kde boli pracoviská ukážkovo pripravené ale aj po stránke spoločenskej. V sobotu popoludní sa konala zádušná omša na pamiatku vodičky Dariny Krausovej, ktorá sa zúčastnila I. ročníka a neskôr tragicky zahynula na spoločnej poľovačke. Verím, že tento memoriál bude aj naďalej patriť k vrcholovým podujatiam Slovenska.
Ing. Jozef Telepun, PhD., Hlavný rozhodca

Najlepšie si v malých plemenách počínala sučka Labradora retrievra AMBER ALBA Crystal of Tatras s vodičom Ivanom Ilavským so ziskom 310 b. v I.cene a titulom CACT a najlepšie pole, druhú priečku obsadila sučka nemeckého prepeličiara Gretha od Tálskeho mlýna s vodičom Milanom Folťánom so ziskom 301 b. v I.cene a titulom CACT a Klubový víťaz KCHPS a najlepší les a tretiu priečku obsadil pes Labradora retrievra CHANCE FOR LIFE Amazing love s vodičkou Martinou Pauerovou so ziskom 292 b. v II.cene a ocenením Najlepšia vodička.

2. ročník Memoriálu Klaudiusa Lukáča
2. ročník Memoriálu Klaudiusa Lukáča
Zdroj: archív organizátorov memoriálu

Prípravný výbor memoriálu ďakuje všetkým, čo pomohli pripraviť tento memoriál, najmä sponzorom, Obecnému úradu Veľká Ida, poľovníckym združeniam vo Veľkej Ide, Šaci a Períne, miestnemu farárovi, rodine Lukáčovej, kuchárom, pomocnému personálu, početnej korone a všetkým ostatným, čo prispeli k zorganizovaniu veľkolepej kynologickej akcii na východe Slovenska ako spomienke na skvelého človeka, poľovníka a kynológa Klaudiusa Lukáča.

Štefan Kolesár

MKL 2020
MKL 2020
Zdroj: Archív organizátora memoriálu
2. ročník Memoriálu Klaudiusa Lukáča - stavače
2. ročník Memoriálu Klaudiusa Lukáča - stavače
Zdroj: archív
2. ročník Memoriálu Klaudiusa Lukáča - malé plemená
2. ročník Memoriálu Klaudiusa Lukáča - malé plemená
Zdroj: archív