Vyrastali ste v horárni, psy boli pri vás od narodenia. Spomeniete si však na svojho prvého?
Veľká túžba mať vlastného psa, aj keď ich doma bolo dosť, prišla v dvanástich rokoch. Nezabudnem, ako som otvoril škatuľu pod vianočným stromčekom a našiel v nej šteňa hrubosrstého foxteriéra. Volal sa Boj a bol to môj prvý vlastný pes. S ním som sa v podstate začal naplno venovať kynológii. Neskôr pribudla sučka českého fúzača, írskeho setra a ďalšie.

Miroslav Stanovský
Miroslav Stanovský
Zdroj: Tibor Benčič, Marianna Rajská
Miroslav Stanovský sa narodil sa v Ostrave, baníckom meste, vyrastal však s rodičmi v horárni, obklopený krásnou prírodou. Prirodzene inklinoval k lesníctvu, ktoré vyštudoval na Slovensku, vo Zvolene. Pracoval v Stredoslovenských štátnych lesoch na závode v Krupine, neskôr na Lesníckom výskumnom ústave vo Zvolene. Dlhé roky viedol lesnú škôlku, ktorá patrila k ústavu. Potom nastúpil na dráhu vysokoškolského pedagóga. Na Technickej univerzite vo Zvolene doteraz prednáša a vedie cvičenia z viacerých predmetov. Dlhé roky pôsobí aj v poľovníckej exekutíve, je prenášateľom a skúšobným komisárom OPK Zvolen. Jeho doménou je kynológia, ktorej sa so zanietením venuje celý život. Je činný vo viacerých chovateľských kluboch a jedným z mála rozhodcov, ktorý stále posudzuje nie len prácu, ale aj exteriér psov na všetkých typoch výstav u nás aj v zahraničí.
MR

Pokračovanie je na ďalšej strane.