Medzinárodné všestranné majstrovstvá SR stavačov s udeľovaním titulov CACIT a CACT organizuje Slovenský poľovnícky zväz, Slovenská poľovnícka komora, Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Nitra, Obvodná poľovnícka komora Nitra, Poľovnícke združenie Alekšince a Poľovnícke združenie Žirany-Jelenec.

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Mária Inštitorisová

Program:

Piatok 23. septembra
17,00 – 18,00 h        prezentácia vodičov, veterinárna prehliadka - kultúrny dom Alekšince
18,00 – 18,45 h        porada rozhodcov
19,00 h                       žrebovanie poradia štartujúcich
20,00 h                       večera - kultúrny dom Alekšince

Sobota 24. septembra
  7,00                             raňajky - chata PZ Alekšince
  8,00 h                         slávnostné otvorenie XXVI. ročníka MKS - chata PZ Alekšince
  9,00 h                         odchod na práce do revírov
19,00 h                        večera a spoločenské posedenie - kultúrny dom Alekšince

Nedeľa 25. septembra
  7,00                            raňajky - chata PZ Alekšince
  8,00 h                         zahájenie 2. dňa
  8,15 h                         odchod na práce do revírov
17,00 h                         predpokladané ukončenie a vyhlásenie výsledkov MKS 2022

Mediálnym partnerom podujatia je redakcia mesačníka POĽOVNÍCTVO A RYBÁRSTVO.

.
.
Zdroj: .