Už po 16 krát Sielnica patrila nadšencom kynológie a to plemenám poľovným. Tento ročník bol na prvý pohľad iný, ako tie ostatné. Budovu strelnice totiž minulý rok zničil požiar, to však nič nemenilo na výbornej organizácii a vysokom počte prihlásených psov. Na tento ročník sa prihlásilo viac ako 300 jedincov. Časopis Poľovníctvo a rybárstvo sa aj na tejto významnej kynologickej akcii zúčastnil ako exkluzívny mediálny partner a absolútny víťaz si odniesol tiež cenu Poľovníctva a rybárstva. Účasť psov bola naozaj vysoká a preto sa posudzovalo vo viacerých kruhoch. Nemeckého poľovného teriéra posudzoval Ing. Miroslav Stanovsky, CSc., a Willibald Fleck, farbiare zase Ing. Ladislav Druska a Tibor Želtvay. Plemeno slovenský kopov tentokrát MUDr. Jozef Matta, duriče a severské plemená posudzoval Miroslav Cvek. Počet aj kvalita jedincov narastá, ale vždy sa víťazom môže stať iba jeden. Najkrajším mladým psom a mladou sukou s  titulom CAJC pri plemene alpský jazvečíkovitý durič boli Alex spod Kopane (maj. Zoka Ivan) a Delta od Dušaka (maj. Vaclovič Juraj). Medzi jedincami z tried ,,dospelých,, bodovali Carino Čistý dvor (maj. Mitter Peter, Ing.) a Erina z Vršku Javoriny (Kozáček Miroslav). Medzi bavorskými farbiarmi exceloval Cid Lúčny vrch (maj. Elischer Milan). V triede mladých sa na prvé miesta v silnej konkurencii dostali Beno Zakľuč (maj. Drdoš Marián) a Bessy spod Vápenných bokov (maj. Tomko Vladimír, Ing). Nemožno nespomenúť aj naše národné plemeno, slovenský kopov, kde dominoval pes Daro z Evkinho dvora (maj. Hívešové Eva) a suka Nuta z Polčiny (maj. Sedlačko Jozef, Ing.).

Absolútnym víťazom sa stal hanoverský farbiar  Avax
Zdroj: Marianna Rajská

Prezentovali sa aj plemená menej známe ako black and tan coonhound, grand gascon saintongeosis, či nemecký durič. Nechýbali aj plemená severské ako západosibírska lajka alebo karelský medvedí pes. Silné zastúpenie malo plemeno nemecký poľovný teriér, tu si prvenstvo vybehal Brit Silver Stars (maj. Cmúr Peter). Prvenstvo nielen v plemene, ale aj v záverečnej súťaži si zaslúžene odniesol hanoverský farbiar Avax Devana (maj. Drín Vincent). Článok o tejto výstave nájdete v tlačenej forme už v najbližšom čísle Poľovníctva a rybárstva 8/2018.

Pozrite si naše videá aj fotogalériu na konci článku 

Ing Miroslav Stanovský, CSc.

Slielnica 2018 otvorenie

Sielnica 2018 otvorenie výstavy

Bavorský farbiar

Slovenský kopov

Nemecký poľovný teriér