Menu

Kvíz Myslíte si, že ste naozajstný hubár? Ale čo v skutočnosti o nich viete? Otestujte sa!

Hríbik
Foto: mojanitra.sk

14.2. 15:00 V rámci turistiky, rodinnej zábavy, ako aj vážnej „hubárskej práce“ sa mnoho laikov, ako aj vášnivých hubárov každoročne vyberá na ich zber. Viete ale, ktorá jedlá huba v našich lesoch má najväčšie percentuálne množstvo vody? Poznáte obdobia rastu jednotlivých húb u nás? Alebo ktoré huby sa používajú v liečiteľstve? Zd: vedanadosah.cvtisr

1/16 Huby poznáme od mikroskopických až po tie, ktoré s obľubou zbierame a konzumujeme. Za najstarší nález dnešnej formy húb sa pokladá fosília trudníka v uhoľných vrstvách, ktorej vek

2/16 Huby obsahujú okrem bielkovín, tukov, cukrov aj veľké množstvo vody. Najväčšie percentuálne množstvo vody z týchto jedlých húb má

3/16 Huby rastú celoročne, hoci niektoré pre hubárov nie sú zaujímavé. Medzi skoré huby patrí smrčok jedlý, ktorého latinsky názov je?

4/16 Hlivu ustricovitú pozná vari každý, lebo sa dá pestovať aj v domácich podmienkach. Nie každý však vie, že patrí medzi huby

5/16 Čírovnica májová (ľudovo májovka) je veľmi chutná jarná huba. Mladé plodnice sa však ľahko dajú zmýliť s prudko jedovatou jarnou

6/16 Na jar si treba dať pozor aj na hnojník atramentový, ktorý nie je jedovatý, ale v spojení s alkoholom môže vytvárať prudko jedovatý

7/16 Našou najjedovatejšou hubou je muchotrávka zelená, ktorá obsahuje niekoľko jedov na báze amanitínu a niekoľko falotoxínových jedov. Pre človeka je smrteľná dávka na kg hmotnosti

8/16 Najzákernejšou jedovatou hubou je pavučinovec plyšový. Má najdlhšiu latentnú dobu po konzumácii. Najviac pacientov zomiera po dvoch až troch týždňoch na zlyhanie

9/16 Najviac húb s antibiotickými účinkami sa nachádza v čeľadiach pečiarkovitých a trudnikovitých. Látka kampestrín sa využíva

10/16 Za československý objav sa považuje preparát na liečbu dermatomykóz. Sliznačka obyčajná bola darcom látky na prípravu antibiotika. Bol to

11/16 Prvá huba, v ktorej mikrobiológovia objavili látku s protirakovinovým účinkom bol lesný krásavec

12/16 Jednou zo skupiny húb sú halucinogénne druhy známe už odpradávna. Z doložených zdrojov tieto huby poznali ako prví

13/16 Halucinogénne opojenie hubami je nebezpečné, keďže rôzne huby majú rôzny obsah nebezpečných látok. Väčšina týchto húb rastúca na Slovensku obsahuje psilocybín, čo je

14/16 Na našom území sa nachádzajú aj huby, ktoré sú prísne chránené. Podľa vyhlášky MŽP z roku 2003 je ich na území Slovenska chránených

15/16 Najväčšou jedlou hubou rastúcou na Slovensku je?

16/16 Jednou z najvzácnejších a v kulinárskych zariadeniach najdrahších jedlých húb je hľúzovka letná (Tumber aestivum), ktorá rastie

Hrať znova Ďalšie kvízy

Video

Sluka hôrna (Scolopax rusticola)
Sluka hôrna (Scolopax rusticola)

fotopríbeh

O priazeň sliepočky sluky hôrnej sa vie vo vzduchu pobiť aj viacero samčekov

Od poľovníkov dostala prezývku dlhozobka, čo pochopíme už pri letmom pohľade na ňu. Reč je o sluke hôrnej.