Menu

Kvíz Diel II. Vraví sa, že latinčina je základ jazykov. Otestujte si opäť svoje znalosti!

Jeleň
Foto: Profimedia

16.9. 7:47 Niektoré zvieracie druhy majú zaujímavý latinský názov, ktorý im pričlenil švédsky prírodovedec, entomológ, botanik a lekár Carl von Linné, zakladateľ taxonómie. Ako prvý sa pokúsil o systematické zatriedenie rastlín a živočíchov. Dnes si predstavíme tie naše viac známe.

1/14 Ktorý živočíšny druh má latinské pomenovanie Cervus elaphus?

2/14 Ktorý živočíšny druh má latinské pomenovanie Ovis musimon?

3/14 Ktorý živočíšny druh má latinské pomenovanie Meles meles?

4/14 Ktorý živočíšny druh má latinské pomenovanie Martes martes?

5/14 Ktorý živočíšny druh má latinské pomenovanie Lepus europaeus?

6/14 Ktorý živočíšny druh má latinské pomenovanie Ursus arctos?

7/14 Ktorý živočíšny druh má latinské pomenovanie Capreolus capreolus?

8/14 Ktorý živočíšny druh má latinské pomenovanie Sus scrofa?

9/14 Ktorý živočíšny druh má latinské pomenovanie Canis lupus?

10/14 Ktorý živočíšny druh má latinské pomenovanie Lynx lynx?

11/14 Ktorý živočíšny druh má latinské pomenovanie Dama dama?

12/14 Ktorý živočíšny druh má latinské pomenovanie Lutra lutra?

13/14 Ktorý živočíšny druh má latinské pomenovanie Bison bonasus?

14/14 Ktorý živočíšny druh má latinské pomenovanie Felis silvestris?

Hrať znova Ďalšie kvízy

Video

Sluka hôrna (Scolopax rusticola)
Sluka hôrna (Scolopax rusticola)

fotopríbeh

O priazeň sliepočky sluky hôrnej sa vie vo vzduchu pobiť aj viacero samčekov

Od poľovníkov dostala prezývku dlhozobka, čo pochopíme už pri letmom pohľade na ňu. Reč je o sluke hôrnej.