Sčítanie medveďov v CHPO Poľana a okolitých revíroch J XIV Poľana – 2001, na ktorom sa zúčastnili pracovníci Lesov SR, pracovníci štátnej ochrany prírody, poľovníci a dobrovoľní strážcovia prírody spolu v počte 200 osôb na ploche 73 278 ha potvrdilo odhady lesníkov a poľovníkov a po sústredení sčítacích zápisníkov a vylúčení duplicitných sčítaní bolo vyhodnotené, že na území 17 PR vrátane CHPO Poľana sa pohybuje 90 medveďov. Na jedného medveďa teda vtedy pripadalo územie o výmere cca 800 ha. Návrhy na regulačný lov v roku 2002 neboli MŽP SR akceptované! Zo sčítania v roku 2001 vyplynula hustota populácie 1 medveď na plochu menšiu ako 850 ha.

Podrobnejšie boli v tejto oblasti stavy a štruktúra medvedej populácie zmapované po roku 2008 pracovníkmi Lesov SR a Technickej univerzity vo Zvolene. Z ich iniciatívy boli na pokusnej ploche cca 10 000 ha podrobne identifikované jednotlivé dospelé jedince. V roku 2009 boli zostavené prehľady podľa pohlavia a veku vyhodnotené na základe jednoznačnej fotografickej dokumentácie.

Pokračovanie je na druhej strane...