Najlepšie mu vyhovujú nížiny a pahorkatiny v teplých oblastiach, kde sa striedajú úrodné polia s malými lesíkmi. V podhorských oblastiach je zriedkavejší, no ojedinele sa vyskytuje i v horách až do výšky 1500 m nad morom.

Zajace
Zajace
Zdroj: www.horou.sk