Po príchode na lokalitu sa totiž našlo len jedno mláďa a ani po intenzívnom prehľadávaní územia sa druhý jedinec nenašiel. Zachránené mláďa bolo spadnuté v neďalekých krovinách. Pre mladé orlíča, ktoré dostalo meno Jonatán, začali pracovníci Správy CHKO Vihorlat spolu s SOS/BirdLife vyrábať náhradné hniezdo.

Dva mladé jedince v monitorovanom hniezde (jún 2019)
Dva mladé jedince v monitorovanom hniezde (jún 2019)
Zdroj: ŠOP SR