Kačica divá je našou najpočetnejšou kačicou aj vďaka vypúšťaniu umelo odchovaných kačíc určených na odlov. Zdržuje sa pri stojatých i tečúcich vodách s bohatstvom vodných rastlín a pobrežných porastov na celom našom území. Naše populácie sa zvyčajne presúvajú na zimu na juh a k nám prilietajú kačice zo severných krajov. Kačica divá patrí do skupiny plávavých kačíc. Pre ne je typické pretiahnuté telo, dlhší krk. Kratšie nohy s plávacími blanami medzi prednými prstami majú posunuté mierne dozadu proti osi tela, preto sa pri kráčaní kývajú do bokov. Pri plávaní tieto kačice držia zadnú časť tela a chvost nad vodou a pri ťahaní potravy z vody robia „stojku“, hlavu a časť tela ponoria tak, že im vyčnieva z vody len zadná časť. Vzlietajú priamo z vodnej hladiny.

Rodinka
Rodinka
Zdroj: Marianna Rajská