Bažant poľovný (Phasianus colchicus) nie je na našom území pôvodnou zverou. Jeho domovinou je Predkaukazsko, nižšie položené oblasti Kaukazu a južnejšie časti Ázie až po Tichý oceán.

Bažant
Bažant
Zdroj: Jozef Ferenec