Domnievam sa, že nedotknuteľnosť vlka, rysa a medveďa môže znamenať zánik nášho tradičného ovčiarstva a prejaviť sa, síce v čase a priestore kolísavým, ale určite takmer úplným vyhladením jelenej, srnčej, danielej a muflónej zveri v celých veľkých oblastiach. Zákonitosti potravného reťazca jednoducho nepustia. Neregulovaná prítomnosť totálne chránených veľkých predátorov znamená mať prázdny alebo takmer prázdny revír!

.
.
Zdroj: Štátne lesy TANAPu