Norok, druh nie je viazaný na vyhradený typ potravy. Živí sa malými cicavcami, rybami, kôrovcami, obojživelníkmi a vtákmi, žijúcimi pri vode, prípadne potravu vyhľadáva aj priamo vo vode, je vynikajúci lovec.

Norok
Norok
Zdroj: Profimedia