FEBRUÁR

Cyprus 1. 2. - 3.2.
Charakterizuje ich nezlomný duch a hrdosť. Vo svojich cieľoch rúbu vysoko. Sú posadnutí slobodou a pripútanosť k niekomu im príliš nevonia. Baví ich cestovanie. Spoločnosť ich miluje pre ich zabávačstvo, no vedia byť aj popudliví a rýchlo vybuchnúť. Sedia im vedúce postavenia. Svoj názor sa snažia presadiť za každú cenu. Rozumejú kráse a majú pre ňu cit. So zvyšujúcim sa vekom dávajú prednosť samote.

Topoľ 4. 2. - 8. 2. 
Títo ľudia sú vždy pripravení pomáhať a rozumejú potrebám druhých. Vedia si prirodzene vytvoriť rešpekt. Manželské zväzky ich príliš nelákajú, boja sa akýchkoľvek obmedzení. Vo vzťahoch sa obávajú zodpovednosti a ak majú pocit, že prichádzajú o svoju slobodu, radšej zaradia spiatočku.

Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok
Zdroj: Pixabay / Gerd Altmann

Céder 9. 2. - 18. 2.
Céder patrí ľuďom ochotným pomáhať. Bývajú ušľachtilí a teší ich, ak sú v centre pozornosti. Mávajú vysoké sebavedomie. Málokedy sa uspokoja s druhým miestom. S porážkou sa vyrovnávajú ťažko. Radi niekoho zachraňujú, ale sem-tam „vylezú“ na povrch aj ich sklony k despotizmu. Láka ich voľnosť a dobrodružstvo.

Borovica 19. 2. - 29. 2.
Títo ľudia vynikajú múdrosťou. Vo svete sa určite nestratia a nemávajú ani problém sa materiálne zabezpečiť. Okolnosti vedia využiť na maximum vo svoj prospech. Niekedy sa u nich dostávajú do rozporu materiálne a duchovné hodnoty. Veria v dôležitosť lásky a partnerov si vyberajú starostlivo. Ak sa im v láske nedarí, vedia sa naplno oddať svojim záľubám.

Pokračovanie je na druhej strane.