Ochrana medveďa hnedého, zákonom chráneného živočícha, je dôležitou súčasťou poslania štátnych inštitúcií, ktoré spadajú pod Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). Ide najmä o kontrolovanie kontajnerových stojísk. Ak zásahový tím Medveď, ktorý pravidelne monitoruje aktivitu medveďov, odhalí kontajnery, ktoré nie sú zabezpečené voči medveďom, kontaktuje SIŽP, ktorá vykoná podľa zákona ich kontrolu. Treba pripomenúť, že medveď hnedý (Ursus arctos) je pomerne plachý a vo svojom prirodzenom prostredí sa človeku vyhýba, takže nie je pre človeka nebezpečný.

.
.
Zdroj: Palo Bukovan