Podmienky na život rýb sa výrazne menia. Kolísanie prietokov, extrémne suchá až úplné vysychanie potokov, zregulované korytá, migračné bariéry, nedostatok a zanášanie prirodzených neresísk a množstvo ďalších vplyvov výrazne zhoršilo podmienky na prirodzený neres rýb.

.
.
Zdroj: Jaroslav Šubiak