Tí, čo dnes ospravedlňujú škody spôsobené predátormi, sa zvyčajne odvolávajú na prírodné zákonitosti, na prirodzený vzťah predátora a koristi. Áno, tento vzťah je normálny a celé veky fungoval bez problémov. Ryby ako takzvaní r-stratégovia s neobyčajne vysokou plodnosťou dokázali vždy zabezpečiť dostatok potravy pre predátorov aj pre ľudí. No už to zďaleka neplatí...

.
.
Zdroj: Jaroslav Šubiak