V praxi sa stretávam s názormi poľovníkov, že netreba čakať, kým bude mať srnec šesť rokov, keď už v treťom roku môže byť zlatý. Iná, rovnako veľká časť držiteľov poľovných lístkov loví podľa pravidla, že „veľké parohy“ znamenajú starého srnca. Ostatné telesné znaky do úvahy neberú alebo ich nedokážu posúdiť. A tak sa zbytočne zabíjajú mladé jedince s vysokou chovnou a trofejovou hodnotou. Čo je horšie, takýto prístup podporujú aj autority, ktoré sa cez štátnu správu podieľajú na riadení poľovníctva na Slovensku.

Srnec
Srnec
Zdroj: Tibor Bédi