Obýva prevažne teplé, suché oblasti Európy, Ázie a Afriky. Severná hranica rozšírenia sa posúva na sever, čo je badať aj v našich podmienkach. Na Slovensku hniezdi podľa aktuálnych odhadov 700 až 1300 párov.

VČELÁRIK ZLATÝ:
Nezameníte si ho pre unikátnu farbu peria.
VČELÁRIK ZLATÝ: Nezameníte si ho pre unikátnu farbu peria.
Zdroj: archív PETER FOCK