Pes Dexter žije v meste Ouray v štáte Colorado. Unikátny je tým, že chodí po zadných nohách, takmer ako človek. Jeho majiteľka Kentee Paseková hovorí, že chôdza na dvoch nohách nie je trik, ktorý ho naučila. Je to skôr jeho prispôsobenie sa po tragédii, ktorá sa mu stala.

Článok pokračuje na nasledujúcej strane.