Vzime sa čriedy zveri príliš nepotulujú po lesoch, skôr sa zdržiavajú na nižších záveterných miestach. Tu si vyšliapu celý labyrint chodníčkov, majú svoje ležoviská aj miesta, kde si spod snehu dokážu vyhrabať potravu.

Zver v zime
Zver v zime
Zdroj: Jozef Ferenec

Pokračovanie je na ďalšej strane!