Kráľovná jesenných vlhkých lúk sa objavuje a začína kvitnúť, keď väčšina ostatných rastlín končí svoje vegetačné obdobie.

Všimli ste si, že sa jej kvety objavujú bez listov? Listy sa objavujú až po kvitnutí, po zime v inom vegetačnom období v nasledujúcom roku. Teda žije akoby v obrátenom slede. V minulosti ju preto označovali prirovnaním „filius ante partem“ – syn pred otcom. Patrí do skupiny tzv. polykarpických rastlín, ktoré žijú, kvitnú a plodia počas viacerých ročných období. Obdobie medzi kvitnutím (IX – X) a tvorbou a dozretím plodov (VI – VII) je prerušené deväťmesačným obdobím (jeseň – leto).

jesienka obyčajná
jesienka obyčajná
Zdroj: https://fotografiedb.files.wordpress.com