Zámok Vígľaš

zámok Vigľaš
Zdroj: https://www.krasneslovensko.eu/

Zámok Vígľaš pochádza z 13.storočia a leží v srdci Slovenska, neďaleko mesta Zvolen v obci s rovnomenným názvom. Za jeho dnešnú podobu vďačíme rekonštrukcii ktorá prebehla v roku 2013.

HISTÓRIA ZÁMKU
 
Začiatky obývania skalného ostrohu nad riekou Slatina môžeme predpokladať už v ranom stredoveku, kedy sa v týchto miestach nachádzalo slovanské hradisko. Neskôr tu vznikol kláštorný objekt, pravdepodobne spravovaný templárskym rádom.
Prestavbu kláštorného objektu na zámok začal kráľ Karol Róbert, nakoľko však išlo o veľkú výstavbu nestihol ju počas svojho života dokončiť. Jeho prácu dokončil až jeho syn Ľudovít I. Veľký. Neskôr sa dostal zámok do rúk Žigmunda Luxemburského,
ktorý ho nechal prestavať na poľovnícky zámok.Obľúbeným miestom oddychu je zámok i za vlády kráľa Mateja Korvína. Okolité kráľovské lesy mu totiž poskytovali množstvo príležitostí na oddych a poľovačky.

PREHLIADKY ZÁMKU
 
Zámok Vígľaš v sebe skrýva rôzne zákutia, ktoré si môžete pozrieť počas prehliadky zámku. Príďte odhaliť tajomstvá minulosti a informácie zo súčasnosti, ktoré Vám pútavo porozprávajú naši sprievodcovia.

Pravidelné prehliadky sa konajú v časoch:
 

  • 11:00 a 14:00 v mesiacoch november až apríl
  • 11:00, 13:00 a 15:00 v mesiacoch máj až október

Počas letných mesiacov sú víkendové prehliadky zámku v sprievode sokoliarskej skupiny Biatec. Dĺžka prehliadky je cca 40 minút.

Ďalší skvelý tip nájdete na ďaľšej strane...