V Austrálii sa premnožil natoľko, že ohrozoval ekologickú rovnováhu tohto najmenšieho kontinentu. V minulosti sa u nás hojne vyskytoval v teplejších, nižšie položených oblastiach, ale zdecimovali ho epidémie myxomatózy a králičieho moru, takže dnes prežíva len ostrovčekovite v izolovaných populáciách.

.
.
Zdroj: Jozef Ferenec