Najlepšou možnosťou v susedských sporoch je vždy dohoda. Tá ale často nmožná nie je. Dôvod je jednoduchý,  sused nemá záujem na rozumnú reč a dohodu.

Plot by mal byť pevný a neporušený.
Plot by mal byť pevný a neporušený.
Zdroj: Robo HUBAC