Výprava do odľahlých oblastí tohto ostrovného štátu potvrdila dve nedávne pozorovania tohto spevavca. Vedci sa tiež dozvedeli niečo o správaní sa tohto drobného vtáka, čo by mohlo pomôcť vysvetliť, ako je možné, že tak dlho unikal pozornosti ornitológov.

Posledné zdokumentované pozorovanie tetraky žltohrdlej bolo v roku 1999 v dažďových pralesoch severovýchodného Madagaskaru, považovaných za jedno z miest z najrozmanitejšou biodiverzitou na svete, kde žijú stovky jedinečných druhov stavovcov.

Minulý rok v decembri sa medzinárodný tím výskumníkov pod vedením americkej nadácie Peregrine Fund vydal na cestu do oblasti, kde bola tetraka žltohrdlá naposledy videná. Vedci zistili, že veľká časť lesa bola zničená a premenená na farmy na výrobu vanilky, hoci táto oblasť je oficiálne chránená.

Viac ako polovica madagaskarských vtákov — približne 115 druhov — je endemických, čo znamená, že sa nevyskytujú nikde inde vo svete.

Vyše 40 druhov vtákov na Madagaskare je zapísaných na Červenom zozname Medzinárodnej únie na ochranu prírody (IUCN) a sú klasifikované ako ohrozené vyhynutím.

Hlavnými príčinami straty biodiverzity na Madagaskare sú ničenie lesov na účely poľnohospodárstva, degradácia biotopov, invázne druhy, zmena klímy a lov.