Medveď

Silný odvážny a húževnatý

Ak obdivujete medveďa, zrejme budete vodcovskou osobnosťou so silnou vôľou. Vyžadujete nezávislosť a nemáte dostatok trpezlivosti s tými, ktorí s vami nedokážu udržať krok.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.