Nuž rozdielov je niekoľko. Spoločné majú to, že oba patria medzi sekundárne pohlavné znaky raticovej prežúvavej zveri. Parohy rastú len samcom s výnimkou sobov a rohy rastú väčšinou aj samiciam – len muflónice ich majú výnimočne. Pri samiciach bývajú podstatne slabšie (menšie a tenšie).

súboj danielov lopatárov
súboj danielov lopatárov
Zdroj: www.lovec.info