Na imitovanie hlasu jeleňov používame rôzne pomôcky, ktoré nazývame ručadlá. Na tento účel sa ich používa pomerne široká škála. V minulosti to boli okrem klasických ručadiel z rohoviny aj sklené cylindre z petrolejovej lampy, kornúty z brezovej kôry,  drevené ručadlá vysústružené z jedného kusa dreva, prípadne rôzne rúrky z plastových materiálov. Všetky tieto nástroje však nemožno pokladať za klasické, i keď boli a sú praxou overené. V súčasnosti sa najbežnejšie používajú tieto nástroje: upravený volský roh, ručadlo z morskej mušle, takzvaná tritónka, a teleskopické ručadlo.

Jelenej reči sa dá naučiť a úspešne ju používať. PORADÍME ako na TO!

Pokračovanie je na druhej strane.