Jazvec žije v celej Európe v lesnatých oblastiach od nadmorskej výšky 700 m. V horách ho možno stretnúť aj vo výške 2 000 m. Obľubuje listnaté alebo zmiešané lesy, kde uprednostňuje okraje lesov, remízky s húštinami susediace s pasienkami a poľami. Nezriedka sa usadí i v sadoch a parkoch s krovinatým podrastom, ak si tam môže vyhrabať brloh. Vyhýba sa však mokrým lužným lesom, ako i rovinatým nezalesneným oblastiam.

jazvec
jazvec
Zdroj: SHUTTERSTOCK