Jelenia ruja má u nás mnoho podôb a jej priebeh závisí nielen od množstva zveri, ale aj od počasia, intenzity vyrušovania v revíri a v neposlednom rade aj od tlaku predátorov.

Raj na východe

Slovensko poskytuje jelenej zveri dostatok priestoru na prežitie, vývoj a reprodukciu. Vyhovujú jej lokality s neporušenou panenskou prírodou, kde je najmenej vyrušovaná. Také sa u nás nachádzajú na východe krajiny. „Veľa závisí od počasia,“ začína svoje rozprávanie o ruji poľovný hospodár Miron Cerula, ktorý vďaka svojmu otcovi privoňal k poľovníctvu už v desiatich rokoch. „Jelene sem-tam zamrnkajú aj koncom augusta, ale pravá ruja sa vo Východných Karpatoch začína druhý septembrový týždeň. Tak okolo pätnásteho, a v plnej sile je okolo 20. septembra. Trvá do prvých októb­rových dní. Jelene hľadajú rujné jelenice, ozývajú sa a vtedy je šanca jeleňa na pochôdzkach stretnúť a uloviť.“ Ako hovorí M. Cerula, poľovníci evidujú známe rujoviská, ale nie je pravidlo, že jeleň sa na toto miesto vracia. Obyčajne mení polohu, lebo jelenica určuje rujovisko a jeleň sa prispôsobuje. Veľa závisí od lokality, nových rúbaní a od poľnohospodárskych kultúr na poliach, kam skúsené jelenice vodia čriedu za potravou.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Vierka Balážová Duchoňová

Pokračovanie je na druhej strane.