Drozd čierny
(Turdus merula)
Je najznámejší a najrozšírenejší z našich druhov drozdov. Kedysi to bol typický lesný vták, no postupne sa sťahoval bližšie k ľudským sídlam na vidieku a do veľkých miest. V súčasnosti tak žije i v parkoch, sadoch a záhradách. Už koncom zimy na seba púta pozornosť hlasným, melodickým spevom. Pred brieždením ho vyludzuje z vyvýšených miest samček. Záhradkárom robí starosti tým, že ozobáva ovocie, ale je takisto užitočný, pretože konzumuje množstvo nežiadúceho hmyzu a slimákov. Hniezdo si stavia v marci na stromoch a v kroví alebo i priamo na ľudských stavbách.

Odchováva 4 až 6 mláďat (najčastejšie 5, ako všetky druhy našich drozdov), a to 2- až 4-krát do roka. Všetky druhy drozdov sedia vajíčkach okolo 14 dní a približne rovnako dlho kŕmia mláďatá v hniezde. Drozd čierny je väčšinou stály, iba malá časť hlavne mladých vtákov sa sťahuje južnejšie. Dospelé samce sú čierne so žltým zobákom a krúžkom okolo oka, samice sú tmavohnedé, na brušnej strane svetlejšie a škvrnité. Mladé sa sfarbením podobajú samičke. V ostatných rokoch poklesla v Európe ich populácia najmä v dôsledku vírusu Usutu (USUV), ktorý sa potvrdil aj u nás. Mnoho vtákov po nákaze hynie, no časť populácie si vytvorí protilátky a prežije. Uvedený vírus prenášajú komáre, pre človeka je neškodný.

Drozd čierny - spievajúci samec
Drozd čierny - spievajúci samec
Zdroj: Stanislav Harvancik

Pokračovanie na nasledujúcej strane