Kamzík je typický obyvateľ skalných zrázov a subalpínskych lúk, kde od novembra do decembra prebieha aj jeho ruja.

Kamzík
Kamzík
Zdroj: Jozef Ferenec