DIVIAK Je jediným zástupcom neprežúvavej raticovej zveri. Literatúra uvádza, že párenie diviačej zveri sa začína koncom októbra a zvykne sa pretiahnuť do januára až februára. Prvé sa pária staré diviačice, neskôr lanštiaky a v rokoch hojnosti potravy aj 6- až 9-mesačné diviačice z jarného vrhu. Niektoré diviačice sa môžu páriť i v neskorších jarných a dokonca v letných mesiacoch. V čase ruje sa kance pri súbojoch ohlasujú grúlením. Svoje stanovište si značkujú výlučkami pachových žliaz a spenenými slinami. Akt párenia trvá asi jednu minútu a opakuje sa raz či dvakrát za sebou. Diviačice sú gravidné 120 dní. Rodia štyri až osem mláďat, ojedinele viac. Diviačatá ostávajú pri matke pomerne dlho, niekedy aj v druhom roku života.

.
.
Zdroj: profimedia.sk