Zhruba dve tisícky poľovných revírov nachádzajúcich sa na takmer deväťdesiatich percentách územia Slovenska sú z hľadiska charakteru krajiny a nadmorskej výšky také rozdielne, že niekde treba začať so „zimným“ prikrmovaním už v septembri. A naopak, snehová pokrývka v poľovných oblastiach s malou zverou v južných oblastiach Slovenska nie je pre zver až taký strašiak ako napríklad obdobie po žatve. Vtedy pre zajace skutočne nastáva stav núdze, keď sa až na holú zem obnažia obrovské, niekoľko stohektárové lány bez akejkoľvek potravy, vody a úkrytov pred predátormi.

.
.
Zdroj: Jozef Ferenec

Pokračovanie  je na druhej strane.