Paleoumenie je pomerne špecifickou formou vizuálneho umenia, ktorá si vyžaduje nielen talent. Umelec totiž musí mať dobré poznatky z anatómie a biológie vyhynutých zvierat, ako aj znalosti najrôznejších textúr.

Umelec, ktorý na internete vystupuje pod prezývkou Paleoart, všetky tieto vlastnosti má. Ukazuje ľuďom, ako vyzerali dávno vyhynuté tvory, ktoré kedysi obývali našu planétu. Vy sa na jeho diela môžete pozrieť v našej galérii.

Zdroj: Magazín